ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΒΑΓΙΑΣ διαθέτοντας σύγχρονα μηχανήματα και άρτια καταρτισμένο προσωπικό στοχεύει στη μέγιστη ποσοτική και ποιοτική απόδοση.

Σε μια ελαιοπαραγωγική περιοχή η ΒΑΓΙΑΣ αποτελεί μία από τις βασικές παραγωγικές μονάδες με έδρα την Αταλάντη Φθιώτιδας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ξεκινώντας με τα δικά μας δέντρα και στη συνέχεια από επιλεγμένα κτήματα, στοχεύουμε στην μέγιστη ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Η ποιότητα ελιάς και ελαιολάδου καθορίζεται από την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων σε όλα τα στάδια από την παραγωγή του καρπού μέχρι την επεξεργασία του. Για την εξασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών η ΒΑΓΙΑΣ εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 9001: 2000 και HACCP. Οι εργασίες παραγωγής ολοκληρώνονται με τη βοήθεια εξελιγμένων μηχανημάτων και του προσωπικού που εγγυώνται την υγιεινή και την καθαριότητα της ελιάς και του περιβάλλοντος.